Kredyty Hipoteczne

Kredytów hipotecznych w Grupie Kapitałowej Banku Millennium S.A. udziela Bank Millennium S.A.

Proces przenoszenia kredytów hipotecznych

W ramach Grupy kapitałowej Banku Millennium powstał Millennium Bank Hipoteczny S.A., którego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych. Podstawę emisji stanowią wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką przenoszone sukcesywnie z Banku Millennium.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami związanymi z przenoszeniem kredytów hipotecznych do Millennium Banku Hipotecznego. Informacje te dotyczą Klientów, którzy otrzymali z Banku Millennium zawiadomienie o zamiarze przeniesienia ich kredytu do Millennium Banku Hipotecznego.

Weź kredyt hipoteczny w Banku Millennium S.A.


KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM S.A. UDZIELA BANK MILLENNIUM S.A.
Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny sprawdź ofertę Banku Millennium S.A.