Ochrona danych i polityka plików cookie

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Millennium Banku Hipotecznym, m.in.:

 • jakie dane i w jakim celu przetwarzamy
 • kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Banku
 • jakim podmiotom dane mogą być udostępnione
 • jakie są Twoje prawa i obowiązki Banku
 • w jaki sposób łatwo zarządzać swoimi zgodami

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Millennium Bank Hipoteczny przetwarza Twoje dane m.in. w celu zawarcia umowy, czy bezpiecznego realizowania dyspozycji.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

 • Administratorem Twoich danych w ramach usług oferowanych przez nas jest Millennium Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie.
 • W zakresie Twoich danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych Bank współadministruje z Bankiem Millennium S.A.
 • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych sprawuje Inspektor Danych Osobowych.
 • Powierzone nam informacje są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do właściwych celów.

Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Banku Hipotecznym S.A. Dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Bank przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Poznasz kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane są przede wszystkim w celu zawarcia i realizacji umów z Bankiem.

Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy np. od czasu trwania umowy.

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach. Regularnie weryfikujemy bazy danych i usuwamy zbędne informacje.

Bank gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Bank będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższe sekcje przedstawiają cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Bank pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Banku. Przedstawione poniżej informacje za każdym razem wskazują cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 • Najczęściej dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.
 • Pozostałe informacje trafiają do nas od innych banków, rejestrów KRS, BIK lub instytucji publicznych.
 • Wszystkie źródła danych są uważnie weryfikowane.

Bank przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków Bank skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 • Podstawowe dane, które przetwarzamy to dane osobowe, kontaktowe i identyfikacyjne.
 • Korzystamy również z danych internetowych (np. lokalizacja czy historia przeglądarki) opartych na tzw. cookies.
 • Co ważne, rodzaj przetwarzanych danych zależy również od relacji z Bankiem.

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Uprawnieni pracownicy Banku

Organy publiczne i instytucje uprawnione do żądania dostępu

Podmioty współpracujące z Bankiem, np. kurierzy

Jakie są Twoje prawa?

 • Przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych, w tym prawo dostępu do nich, możliwość zmian, ograniczenie przetwarzania.
 • Pamiętaj jednak, że podczas zawierania umowy niektóre dane są niezbędne do jej podpisania.
 • Formalności związane z zarządzaniem Twoimi danymi załatwisz w oddziale Banku Millennium lub przez TeleMillennium.

Co oznacza zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Zautomatyzowane decyzje, w tym oparte na profilowaniu, podejmujemy w przypadku oceny ryzyka (np. oceny zdolności i wiarygodności kredytowej lub ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu) i dochodzenia roszczeń

Jak długo Bank będzie przechowywać pliki cookie?

Pliki cookie dzielimy także ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika:

Pliki cookie sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie niezbędne.

Pliki cookie stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku, opisaliśmy okresy w poniższym zestawieniu.

Kto korzysta z plików cookie instalowanych w moim urządzeniu?

W ramach plików cookie wyróżnia się także cookie własne i podmiotów trzecich. Bank na stronie internetowej korzysta jedynie z własnych plików cookie – są to cookie, które umieszcza i do których dostęp uzyskuje wyłącznie Bank.

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Identyfikatory internetowe takie jak adresy IP i identyfikatory plików cookie – mogą stanowić dla Banku dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Bank Hipoteczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu utrzymania, stabilności funkcjonowania i odpowiedniego wyświetlania, ulepszenia strony internetowej, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników strony internetowej, w tym wykrywania różnego rodzaju nadużyć oraz ustalania sposobu korzystania ze strony internetowej Banku.

Masz prawo do złożenia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprostowania danych, żądania dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia. W każdej chwili możesz odwołać zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Bank Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajdziesz w zakładce Ochrona danych.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Banku sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”):
1) adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Bank Hipoteczny S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
2) e-mail: iod@bankmillennium.pl.
Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

Dokumenty