ZARZĄD BANKU
 
Agata Chrzanowska

Prezes Zarządu

Agata Chrzanowska jest absolwentką Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (1998 r.).

 

Karierę zawodową rozpoczęła w 1997 roku w Banku Śląskim S.A. Od 2001 roku związana jest z Bankiem Millennium S.A., gdzie przeszła przez kolejne szczeble kariery począwszy od stanowiska Eksperta do Dyrektora. Od 2006 roku realizowała zadania w różnych obszarach bankowości hipotecznej tj. w latach 2006-2009 w Departamencie Sprzedaży Produktów Hipotecznych, w latach 2009 – 2010 w Departamencie Operacji, a od grudnia 2010 roku w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Millennium Banku Hipotecznego S.A. kierowała pracami projektu odpowiadającego za utworzenie banku hipotecznego w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Adam Berent

Członek Zarządu

Adam Berent jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (1992 r.). W 2004 roku ukończył studia MBA (Carlson School of Management), uzyskując dyplom Master of Business Administration.

 

Karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Departamencie Zagranicznym Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. (obecny Bank Millennium S.A.). W latach 1992 – 2000 pełnił kolejno funkcje Dyrektora Departamentu Planowania, Departamentu Planowania Strategicznego oraz Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami. W latach 2000-2004 kierował Departamentem Ryzyka oraz Departamentem Kredytów Banku Millennium S.A. Od 2004 do 2008 roku był oddelegowany do pracy w spółce-matce Grupy Kapitałowej BCP (Banco Comercial Português) na stanowisko Dyrektora Pionu Detalicznego Ryzyka Kredytowego w Grupie BCP. Od 2008 do 2011 roku kierował Departamentem Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej, a następnie Departamentem Ratingu Banku Millennium S.A.

Artur Kulesza

Członek Zarządu

Artur Kulesza jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (1991 r.) .

 

Karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w Towarzystwie Konsultantów i Doradców. W Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. (obecny Bank Millennium S.A.) pracuje od 1991 roku; najpierw w Departamencie Rachunkowości, następnie w Zespole ds. Płynności Banku, a od 1993 roku kierował Zespołem Oceny Ryzyka. Od 1997 roku pracował na stanowisku dyrektora w Departamencie Informacji Zarządczej, a następnie w Departamencie Planowania Strategicznego. Od 2001 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora nowo zorganizowanego Departamentu Bankowości Hipotecznej. W 2003 roku mianowany został na stanowisko dyrektora departamentu w Departamencie Relacji z Inwestorami.