Zastrzeżenia prawne


Millennium Bank Hipoteczny S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte w niniejszym serwisie internetowym („Serwis”) nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

W celu skorzystania z usług lub produktów Millennium Banku Hipotecznego S.A. użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danej usługi lub produktu, ich zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.

Prawa do Serwisu jako całości przysługują Millennium Bankowi Hipotecznemu S.A., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do Millennium Banku Hipotecznego S.A. lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały są udostępniane zgodnie z prawem. Zarówno Serwis jako całość, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.